EVERSDIJK.COM

Main Menu

Sponsored Links

ArtikelindexAalst volgens Kuyper midden 19 de eeuw Het huidige Waalre is van recente datum. In 1923 werden de tot dan toe zelfstandige gemeenten Aalst en Waalre samengevoegd. De nieuwe gemeente telde destijds circa 2.300 inwoners. De grond van de gemeente werd echter al vele eeuwen eerder bewoond. Zo vonden archeologen begin jaren zestig bij de aanleg van de rijksweg E-34 sporen van een rendiercultuur. Deze sporen wijzen er op, dat tijdens het koude klimaat van de laatste ijstijd (12.000 tot 9.000 jaren voor Chr.) rendierjagers daar hun tenten opsloegen.

VlagDe bevolking leefde, zoals in de hele omgeving gebruikelijk was, van landbouw en veeteelt, totdat de industrie zijn opmars in de Kempen begon. Veel inwoners van Aalst en Waalre vonden werk in de plaatselijke sigaren- en textielbranche. Maar ook de opkomende industrie in Eindhoven had zijn invloed op beide dorpen. Het inwonertal steeg in de jaren twintig fors. Destijds begonnen de eerste allochtonen, in Eindhoven werkzaam, zich hier te vestigen. De echte uitbouw tot forenzen- en villadorp kwam na de Tweede Wereldoorlog. Wapen


Bron gemeente Waalre website